Wat is een ander woord voor elitair?

Op deze pagina vindt u 23 synoniemen, antoniemen, idiomatische uitdrukkingen en gerelateerde woorden voor elitair, zoals: uppity, snobistisch, stuck-up, high-hat, snooty, uppish, snob, snoot, attitude, eigenliefde en snobby.

Wat is een elitair persoon?

Elitisme is het geloof of de opvatting dat individuen die een elite vormen – een selecte groep mensen met een intrinsieke kwaliteit, hoog intellect, rijkdom, macht, bekendheid, speciale vaardigheden of ervaring – waarschijnlijk constructiever zijn voor de samenleving als geheel, en daarom een grotere invloed of autoriteit verdienen

Welk woord is hoger dan elite?

Wat is een ander woord voor elite?

finest best
boven en boven hoogste kwaliteit
blue-chip vier-sterren
zeer goed top-niveau
high-class van de hoogste orde

Hoe noem je een prestigieus persoon?

Enkele veel voorkomende synoniemen van beroemd zijn gevierd, voorname, eminente, illustere, opmerkelijke, beruchte, en gerenommeerde.

Wat betekent elite in straattaal?

Definities zijn: zeer goed, uitstekend; “cool”.

Wat is een voorbeeld van elitair?

Zo is de opvatting dat er een minimuminkomen moet zijn om te mogen stemmen een elitaire opvatting. De overtuiging dat een relatief kleine groep speciale voorrechten, macht en respect verdient vanwege hun vermeende superieure kwaliteiten.

Hoe noem je mensen met hoge rangen?

senior. bijvoeglijk naamwoord. met een hoge rang of positie.

Wat is een andere naam voor de elite?

Op deze pagina vindt u 59 synoniemen, antoniemen, idiomatische uitdrukkingen en verwante woorden voor elite, zoals: hogere klasse, beste, selecte, samenleving, gewone, aristocraat, koningshuis, blauw bloed, elitegroep, aristocratie en heersende klasse.

Hoe noem je een persoon van hoge sociale rang?

Synoniemen, kruiswoordraadsel antwoorden en andere verwante woorden voor HOOG IN SOCIALE RANK [edelachtbare]

Hoe noem je iemand met veel vermogen?

(ook autocratisch), despotisch, dictatoriaal, magistraal, tiranniek.

Hoe noem je een rijk en machtig man?

magnaat. zelfstandig naamwoord. een succesvol en belangrijk persoon met veel macht in een bepaalde bedrijfstak.

Hoe noem je iemand met veel macht?

Hier zijn er enkele om uit te kiezen: overheersend, overheersend, autoritair, onderdrukkend, autocratisch, dictatoriaal, dwingend, heerszuchtig, despotisch, buitensporig.

Wat zijn de bijvoeglijke naamwoorden voor elite?

Elite

 • Beter,
 • Uitzonderlijk,
 • Fancy,
 • Hooggrade,
 • Special.

Wat is een elitaire snob?

n. 1. De overtuiging dat bepaalde personen of leden van bepaalde groepen een voorkeursbehandeling verdienen op grond van hun superioriteit, zoals op het gebied van intelligentie, sociale status of rijkdom.

Wat betekent een elite vrouw?

Vrouwen in eliteposities. eliteposities. Elites worden hier gedefinieerd als personen die een groot potentieel hebben om de nationale beleidsvorming te beïnvloeden op grond van hun institutionele posities.

Wie zijn de elites in de samenleving?

In de politieke en sociologische theorie is de elite (Frans: élite, van Latijn: eligere, selecteren of uitsorteren) een kleine groep machtige mensen die een onevenredig deel van de rijkdom, het voorrecht, de politieke macht of de bekwaamheid in een groep bezitten.

Hoe word je een elite persoon?

8 Dingen De succesvolle elite doet rustig

 1. Bouw relaties op. Aan de basis van een succesvol bedrijf is een basis van solide relaties. …
 2. Verken het nieuwe. Succes hoeft geen eindpunt te hebben. …
 3. Ga naar uitdaging. …
 4. Laat ideeën marineren. …
 5. Sociale bescheidenheid. …
 6. Beheer met integriteit. …
 7. Invest verstandig. …
 8. Win.
Previous post Wat zijn de vier fundamentele bewegingsvaardigheden?
Next post Wie schiep buiten twee zielen?