Hoe vereenvoudig je 23 6?

Wat is 23 6 in een gemengd getal?

356
Antwoord: 23/6 als een gemengd getal is 356.

Wat is 23 6 als een decimaal?

Zoals u kunt zien, hebben we in één snelle berekening de breuk 236 omgezet in zijn decimale uitdrukking, 3,83333333333.

Wat is de rest van 23 gedeeld door 6?

Het quotiënt (gehele deling) van 23/6 is gelijk aan 3; de rest (“overgebleven”) is 5.

Wat is 356% als breuk?

Stappen om 356% om te zetten in een breuk
De exacte vorm van de breuk is 8925. In de decimale vorm kan de breuk geschreven worden als 3,56. In de gemengde getalvorm kan de breuk geschreven worden als 3 1425.

Hoe los je 24 gedeeld door 6 op?


Citaat uit video: Dit 6 keer 4 dat is 24. Dus ik moet hier 24 schrijven en dan moet je aftrekken. 4 4 0 juist, dat is dat je een 0 krijgt. Dus het resultaat is 4 dus het aantal van de groep zal 4 zijn, juist.

Hoe vind je de rest op een rekenmachine?

Werk de deling in je rekenmachine zoals gewoonlijk. Zodra je het antwoord in decimale vorm hebt, trek je het hele getal af en vermenigvuldig je de decimale waarde die overblijft met de deler van je oorspronkelijke probleem. Het resultaat is je rest.

Hoe verdeel je?

Citaat uit video: En zorg ervoor dat je dat getal dat je vermenigvuldigt om direct onder dit getal te komen, dan trek je dat af'is de volgende stap.

Wat is 24 gedeeld door 6 als een breuk?

Het getal 24 wordt de teller of het dividend genoemd, en het getal 6 wordt de noemer of de deler genoemd. Het quotiënt van 24 en 6, de verhouding van 24 en 6, en de breuk van 24 en 6 betekenen (bijna) allemaal hetzelfde: 24 gedeeld door 6, vaak geschreven als 24/6.

Wat is de rest van 24 gedeeld door 6?

Veel gestelde vragen over de lange deling van 24 door 6
4 maal 6 gaat in 24 en geeft als rest 0. 2. Wat zijn deling en deler in de lange deling van 24 door 6? In de gegeven deling van 24 door 6, is het tellergetal bekend als dividend en het noemergetal is bekend als deler.

Hoe delen we breuken?

De eerste stap bij het delen van breuken is het vinden van de reciproke (de teller en de noemer omkeren) van de tweede breuk. Vervolgens vermenigvuldigt u de twee tellers. Vervolgens vermenigvuldigt u de twee noemers. Vereenvoudig ten slotte de breuken indien nodig.

Hoe maak je van 23 5 een gemengd getal?

Deel 23 door 5 . Plaats dit cijfer in het quotiënt boven op het deelteken. Vermenigvuldig het nieuwste quotiëntcijfer (4) met de deler 5 . Trek 20 af van 23 .

Wat is 0,333333333 als breuk?

1/3
0.33333333333… =1/3.

Wat is in een gemengd getal?

Een gemengd getal wordt gevormd door drie delen te combineren: een geheel getal, een teller en een noemer. De teller en de noemer maken deel uit van de juiste breuk die het gemengde getal maakt.

Wat is het gemengde getal van 22 5?

Vermenigvuldig het nieuwste quotiëntcijfer (4) met de deler 5 . Trek 20 af van 22 . Het resultaat van de deling van 225 is 4 met een rest van 2 .
Algebra Voorbeelden.

4
5 2 2

Wat voor breuk is 1112?

We kunnen dit schrijven als 1 12, wat een combinatie is van een geheel getal en een breuk. Dit wordt een gemengde breuk genoemd. Een oneigenlijke breuk kan dus worden uitgedrukt als een gemengde breuk, waarbij het quotiënt het gehele getal voorstelt, de rest de teller wordt en de deler de noemer.

Wat is 12 20 als een decimaal?

Zoals u ziet, hebben we in één snelle berekening de breuk 1220 omgezet in de decimale uitdrukking, 0,6.

Previous post Wie wordt de volgende manager van de San Francisco Giants?
Next post Hebben de Pikmin namen?